Asiakashallinta ja seuranta

Asiakasrekisterin ylläpito

- Asiakasrekisterissä muodostetaan erilaiset asiakasryhmät tilastointiin ja laskutukseen

- Tilastoinnilla voidaan seurata eri asiakasryhmien käyttämiä palveluja.

- Postariohjelmalla voidaan lähettää halutulle kohderyhmälle tarvittava info.

- Kirjautuminen tapahtuu RFID-korttijärjestelmämme kautta

Yritysasiakkaiden tilastointi ja laskutus

- Yritysten henkilökunta voidaan rekisteröidä yrityksen nimen alle, josta saadaan yritykselle raportti käyneistä ja voidaan muodostaa haluttu laskutusperuste.